КЛИНКЕР

Клинкерът е естествен материал, добиван и обработван от древни времена, приложим за външни, вътрешни, частни и обществени пространства. Красив и устойчив материал, неподатлив на климатични и човешки влияния.

Произвежда се в различни форми:

  • павета
  • плочи